Zmiany w płatnościach internetowych kartą

Bank Spółdzielczy w Łomazach, w celu dostosowania zapisów wynikających z Rekomendacji KNF dotyczącej bezpieczeństwa transakcji internetowych, od dnia 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany w regulacjach dotyczących korzystania z kart debetowych i kredytowych.

Bank wprowadza następujące pojęcia:

Hasło 3D Secure – przesyłane w postaci wiadomości tekstowej SMS na wskazany przez Użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło służące do identyfikacji Użytkownika karty i akceptacji jego dyspozycji w ramach potwierdzenia transakcji internetowych z wykorzystaniem zabezpieczenia 3D Secure

Portal kartowywww.kartosfera.pl - system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi karty do wybranych usług i funkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej

Zabezpieczenie 3D Secure – sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia

Hasło 3D Secure generowane jest indywidualnie dla każdej transakcji internetowej. Trzykrotne błędne wprowadzenie Hasła 3D Secure spowoduje zablokowanie wykonania transakcji internetowej. Użytkownik karty może odblokować wykonywanie transakcji internetowych tego samego dnia w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem 86 215 50 00. W przeciwnym wypadku wykonywanie transakcji internetowych zostanie automatycznie odblokowana następnego dnia.

Ze względów bezpieczeństwa limit transakcji internetowych został wyzerowany dla wszystkich wydanych kart debetowych i kredytowych.

W celu odblokowania płatności w Internecie, należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych bezpośrednio w placówce Banku oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu www.kartosfera.pl.

W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku Spółdzielczym w Łomazach aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

  1. Wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl
  2. Podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z placówką Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
  3. Wpisać hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym otrzymane SMS'em na podany w Banku numer telefonu.

Portal kartowy dostępny jest od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem można dokonać następujących czynności:

  • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
  • zmieniać kod PIN,
  • zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy informować na bieżąco.

Podręcznik użytkownika ułatwi Państwu poruszanie się po portalu www.kartosfera.pl;

Strona główna

© Prawa autorskie. BS Łomazy 2012r.